Home

Indien er wordt gesproken over een poliklinische dagbehandelcentrum, dan wordt daarmee de privé of particuliere kliniek bedoeld; dit soort klinieken is opgezet en gefinancierd met geld van particuliere investeerders.  Zo’n privé kliniek kenmerkt zich door een bedrijfsmatige aanpak zonder bureaucratie en heeft als basisprincipes kwaliteit, klantvriendelijkheid, efficiency en marktgerichtheid. Wij kunnen drie soorten privé klinieken onderscheiden, we behandelen ze hierna:

Esthetisch/Medische privé klinieken

Dit zijn klinieken waar patiënten alleen terecht kunnen voor door verzekeraars niet vergoede behandelingen. Meestal gaat het om ingrepen waarvoor geen medische reden voor is; denk bijvoorbeeld aan cosmetische ingrepen of aan laserbehandelingen. Dit betekent dat men, als men de ingreep graag wilt laten uitvoeren op een medisch verantwoorde wijze, de kosten zelf dient te voldoen want een zorgverzekeraar keert in zo’n geval niets uit. Dit soort behandelingen vallen onder het derde compartiment, tot en met het tweede compartiment vergoedt de verzekeraar wel de kosten. Ook dient u er rekening mee te houden dat de tarieven voor de behandeling die u ondergaat niet onder toezicht van de overheid vallen, het is een “vrije” markt en u doet er verstandig aan om op prijsgebied de privé klinieken met elkaar te vergelijken! U kunt trouwens de meeste informatie hiervan op het internet vinden en zo een voorkeur bepalen.

ZBC, Zelfstandig Behandel Centrum

Dit zijn privé klinieken waar mensen terecht kunnen voor behandelingen, die wel door de zorgverzekeraar worden vergoed, het zijn behandelingen uit het tweede compartiment. Net als met bijvoorbeeld uw huisarts heeft de verzekeraar met de kliniek hierover afspraken gemaakt; iedereen heeft ook toegang tot een ZBC, maar neem vooraf contact op met uw verzekeraar of deze met de uitgekozen ZBC ook daadwerkelijk afspraken heeft gemaakt, dit om zeker te zijn van vergoeding van de behandelnota. U heeft als patiënt keuze vrijheid met betrekking tot artsen, de zorgverzekeraar onderschrijft dat en geeft u die vrijheid ook, maar zorg er wel voor dat je goed op de hoogte bent van je rechten en mogelijkheden als je een ZBC een behandeling wilt laten uitvoeren.

Beide privé klinieken gecombineerd

Er zijn in ons land privé klinieken waar je zowel voor verzekerde als onverzekerde ingrepen terecht kunt. Het is dan ook erg aan te raden aan degene die van zo’n kliniek gebruik willen maken om eerst te gaan onderzoeken wat er wel wordt vergoed en wat men zelf zal moeten betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar, bekijk de website van de gekozen kliniek voor uitgebreide informatie en stel bij onduidelijkheid vragen aan de kliniek. Als dan alles helder is en ook de kosten zijn bekend, kunt u een juiste keuze maken.